मलीमथ समिती अहवाल – पिडीतांसाठी आशेची चाहूल

आज समाजातील पिडीताची अवस्था बघता मोठ्या प्रमाणात लोकांचा विश्वास न्याय्व्याव्स्थेवरून कमी झाल्यासारखा वाटत आहे त्यामुळेच घटनात्मक पद्धतीने मिळणाऱ्या न्यायापेक्षा न्यायदानातील प्रक्रिया डावलून मिळालेला न्याय लोकांना जास्त आकर्षित करतो. त्याचमुळे हैदराबाद केसमध्ये पिडीताला न्याय देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला गेला अशी शक्यता आहे आणि त्याचमुळे निर्भ्याच्या केसपेक्षा हैदराबाद केसमधील न्यायाने लोक जास्त Read more…

Crime Prevention

Crime prevention is the attempt to reduce crime and criminals. DISHA is involved in capacity building of police, judicial officer, public prosecutor, District Legal Services Authorities, TANTA MUKTA SAMITI, DAKSHATA SAMITI to emphasise the need of right and restoration of victim, and crime prevention at community level. Strengthening Village or community level bodies Read more…